Art, Not Compromise

February 2011 / Mak Vienna / p 108, 109, 145 /

Featuring Andrea at the Vienna Architecture Conference 2010. Participants included: Vito Acconci (NY) / Peter Eisenman (NY) / Kenneth Frampton (NY) / Peter Kubelka (Vienna) / Thom Mayne (LA) / Jonas Mekas (NY) / Eric Owen Moss (LA) / Peter Noever (Vienna) / Wolf D. Prix (Vienna) / Lebbeus Woods (NY) / Jonas Mekas (NY) / Alexis Rochas (LA)